Vị trí mặt trời ở Hưng Yên ngày 19-06-2019

Location description

Latitude: 21.0239
Longitude: 105.845

Sun Position in Hưng Yên on 06/19/2019

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Hưng Yên Today

Night00:00 – 03:51
Astro. Twilight03:51 – 04:21
Nautical Twilight04:21 – 04:51
Civil Twilight04:51 – 05:16
Daylight05:16 – 18:40
Civil Twilight18:40 – 19:05
Nautical Twilight19:05 – 19:35
Astro. Twilight19:35 – 20:00
Night20:00 – 23:59

Sun in Hưng Yên - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference