Tính trùng tang - tinh trung tang

Năm sinh(AL) Ngày mất(DL) Giờ mất
* Nhập năm sinh và ngày mất để xem

Dân gian Á Đông xưa rất quan tâm đến nghi thức an táng cho người vừa mới mất. Người xưa cho rằng người ruột thịt vừa mất có ảnh hưởng tốt, xấu tới những người thân cùng huyết thống đang sống. Do vậy, họ có nhiều nghi thức tế lễ, an táng cho người mới ra đi vào cõi vĩnh hằng. Một trong những nghi lễ quan trọng hàng đầu đó là tính xem tuổi, tháng, ngày, giờ của người mất có hợp với quy luật cuộc đời của “chính họ” hay không. Sau đây chúng tôi phân tích các trường hợp dựa trên tài liệu cổ thư để lại để các bạn tham khảo.

Theo truyền thống, muốn tính chính xác phải biết đích xác Tứ trụ sinh và Tứ trụ tử (Giờ, Ngày, Tháng, Năm tính theo Can Chi) của vong (người mất). Nhưng Tứ trụ mất thì rõ nhưng Tứ trụ sinh mấy nhà ghi lại.


Như vậy việc xem sẽ hạn chế nhiều do đó chỉ nên tham khảo để cẩn trọng hơn, tránh phủ nhận hoàn toàn nhưng cũng đừng quá tin một cách mù quáng. Hơn nữa mỗi thầy một sách, mỗi sách lại có cách tính riêng, đôi khi cho kết quả sai khác khá xa. Do vậy những điều chúng tôi lượm lặt, gạn lọc và phân tích trên đây được dựa theo những tài liệu cổ thư để lại là để các bạn tham khảo, cân nhắc khi nghe thầy tham vấn.

Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Lịch tháng
lich thang
Hôm nay
thang sau
Phiếu thăm dò
Bạn thấy nội dung của BOIVIET như thế nào?
Bình thường
Hay
Hữu ích
Khác