Vị trí mặt trời ở Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21-02-2019

Location description

Latitude: 21.0175
Longitude: 105.81

Sun Position in Bà Rịa - Vũng Tàu on 02/21/2019

18:23

Altitude

-6°

Heading

264°W

Phase

Nautical Twilight

Day length

11h 41m 46s

Night, Twilight, and Daylight Times in Bà Rịa - Vũng Tàu Today

Night00:00 – 05:09
Astro. Twilight05:09 – 05:35
Nautical Twilight05:35 – 06:01
Civil Twilight06:01 – 06:24
Daylight06:24 – 17:58
Civil Twilight17:58 – 18:20
Nautical Twilight18:20 – 18:46
Astro. Twilight18:46 – 19:12
Night19:12 – 23:59

Sun in Bà Rịa - Vũng Tàu - Next 7 Days

Sunrise/Sunset Daylength
Sunrise Sunset Length Difference